ගර්භණී සහ පසු ප්‍රසව මව්වරුන් රෝගී තත්ත්වයන් පවතිද්දී වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා නොපැමිණීම – Health Information Unit
Other News

ගර්භණී සහ පසු ප්‍රසව මව්වරුන් රෝගී තත්ත්වයන් පවතිද්දී වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා නොපැමිණීම

ගර්භණී සහ පසු ප්‍රසව මව්වරුන් රෝගී තත්ත්වයන් පවතිද්දී වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා නොපැමිණීම නිසා අවාසනාවන්ත සිදුවීම් කීපයක් වාර්තා වී තිබේ එම මව්වරුන්ට උණ කැස්ස හුස්ම ගැනීමේ අපහසුව යෝනි මාර්ගයෙන් අධික රුධිරය හෝ ශ්‍රාවයන් වහනය වීම බබා දැඟලීම අඩුවීම ප්රාන්තය ඔහු සිහිසුන් වීම වලිප්පුව අධික උදර වේදනාව සිරුරේ අධික හිසරදය ඔහු අනෙකුත් ඕනෑම අවදානම් ලක්ෂණයක් පවතීනම් වහාම ළඟම ඇති රජයේ රෝහල වෙත පැමිණෙන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ ැනි අවස්ථාවක ප්‍රතිකාර ගැනීම වහාම සිදුවිය යුතු අතර කිසිදු කරුණක් නිසා ප්‍රමාද නොකළ යුතුය වැඩි විස්තර 1919 දුරකථන අංකය

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this: